Lidmaatschap

Uitvaartvereniging Stadskanal

Lidmaatschap

Als lid van onze uitvaartvereniging betaalt u jaarlijks contributie, welke jaarlijks in de bestuursvergadering wordt vastgesteld. Als u wilt weten hoeveel u momenteel moet betalen aan contributie stuur dan een bericht naar onderstaand mailadres.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd, op voorwaarde dat ouders/verzorgers betalend lid zijn van onze vereniging en zijn aangemeld. Na het bereiken van de 18 jarige leeftijd, wordt men automatisch als lid ingeschreven.

De pakketwaarde voor de afdeling begrafenis is voor 2024 vastgesteld op maximaal € 1925,-. Voor de afdeling crematie is dit vastgesteld op een pakketwaarde van € 2575,-. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast. De leden ontvangen jaarlijks een nieuw bewijs van lidmaatschap, welke alleen geldig is als de contributie is voldaan. Leden betalen geen huur voor het gebruik van de koffiekamer.

Met betrekking tot verhuizingen en geboortes is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan de penningmeester.
De heer H.J.Kaspers
Telefoon ( 0599) 20 14 31
hjk@kaspersadvies.nl

Als lid van de uitvaartvereniging weet u dat uw uitvaart te zijner tijd wordt verzorgd en geregeld, conform uw wensen. Die wensen kunt u desgewenst op schrift stellen en bewaren bij uw verzekeringspapieren. Dan weet u zeker dat uw wensen worden uitgevoerd. Na een sterfgeval dient men contact op te nemen met onze uitvaartverzorger,

De heer J.Stout/Uitvaartverzorging.
Steenhouwer 15, 9502 EV Stadskanaal.
Telefoon (0599) 61 2482

www.stoutuitvaartverzorging.nl


Bijverzekeren

Om u te verzekeren tegen meerkosten, kunt u zich via de vereniging laten bijverzekeren.

Men kan zich bijverzekeren voor de kosten die niet onder het pakket vallen. Deze kosten zijn o.a.:

Bloemstukken
Advertenties
Consumpties
Kosten voor op het kerkhof plus eventuele gemeentelijke kosten.

Voor informatie over bijverzekeren kun u mailen naar info@uitvaartverenigingstadskanaal.nl